Ze is ook de gezamenlijke lobby en de stem vanuit de Oirschotse ondernemers naar anderen toe. We behartigen de algemene belangen van ondernemers en zoeken samen met hen naar oplossingen voor knelpunten en problemen, wanneer die zich voordoen.

De OVO heeft goede contacten met ambtenaren, wethouders en vertegenwoordigers van andere partijen zoals het mkb, de Kamer van Koophandel en de provincie Noord-Brabant. Daardoor kan de OVO de stem van haar leden direct laten horen en nog meer invloed uitoefenen op het beleid, zodat er een zo gunstig mogelijk ondernemersklimaat ontstaat.

Het doel van de OVO is om ondernemers met elkaar in contact te brengen én ook om nieuwe contacten te stimuleren.
We faciliteren persoonlijk contact, in de vorm van netwerkbijeenkomsten, en vormen een samenwerkingspartner voor onder andere de gemeente Oirschot en MKB Nederland.

De OVO kiest ervoor om zich – meer dan voorheen – daadkrachtig en herkenbaar te presenteren. De OVO wil ‘beter in beeld’ zijn zodat leden en niet-leden duidelijk zien dat de OVO een gesprekspartner is waar je niet omheen kunt. Dat de OVO resultaten boekt en dat het lidmaatschap meerwaarde heeft.

Samenwerking met en participatie in andere organisaties blijven sleutelwoorden bij onze taak als belangenbehartiger. Denk aan lokale partners zoals de gemeente, het OIC, Centrummanagement, het onderwijs en de zorg.

In regionaal verband zullen we participeren in projecten van het Huis van de Brabantse Kempen, de Kamer van Koophandel Eindhoven en binnen Brainport Regio Eindhoven. Ook zullen we intensiever gaan samenwerken met MKB-Nederland. Voorheen was de OVO lid van MKB-Nederland, nu zijn we een partner. MKB-Nederland ondersteunt ons en geeft ons gevraagd én ongevraagd advies. Wij zorgen ervoor dat onze leden profijt hebben van deze informatie. Daarnaast praten wij mee binnen het mkb. Door eerder in het proces mee te denken kunnen we zelf sturing geven

Agenda

16 september

Succesvol online

19.00 uur
Online
Terug naar overzicht